Korçë, pronari i një dyqani mban pe ng me for.cë një qytetar. Ja arsyet që i dha pol.icisë

Një treg.tar në Korçë, ak uzohet se është përf.shirë në një rast pe.ngm.arrjeje ndaj një qytetari. I dy.shuari është pra.ngo.sur, por ai tha se ngjarja ndodhi në kushtet e një kon.fl.ikti për bor.xh të pashl.yer, raporton noa.al. Spec.ialistët për Hetimin e Kr imeve në Komisariatin e Pol.icisë Korçë, thanë sot se bënë arr.estimin në flag.rancë të shtetasit K. F., 40 vjeç, banues në Korçë. Arr.estimi i tij u bë pasi dys.hohet se me vetëgj.yqësi, ky shtetas ka mba.jtur pe ng në dyqanin e tij shtetasin K. K., 52 vjeç, duke i hequr li.rinë për rreth 30 minuta. Pamjet!

Pe.ngm.arrja erdhi me pre.tendimin se ky i fundit i kishte borxh autorit K. F., një sasi lekësh të cilën ende nuk ia kishte shlyer. Materialet i kaluan Pro.kurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë për veprat pe.nale “Vet.ëgjy.qësia” dhe “H.eqja e pal.igj.shme e li.risë”.